Software Solution & Consultant หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
   


ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องอุปกรณ์( Hardware ) และโปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์กร( Software ) โดยทีมงานนักพัฒนาระบบรุ่นใหม่ที่พร้อมให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือกับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จ โดยพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังผลงานและความภาคภูมิใจของท่าน

มีปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ โปรดคิดถึงเรา

B.N. COMTECH

 
 
 
 
 

  HOTLINE   02-966-6913 / 089-765-0584

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • จดทะเบียนโดเมนเมน (Domain name)
 • พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล อีเมลล์ (Hosting)
 • ออกแบบรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเว็บ
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างร้านค้า online และพัฒนาสู่ระบบ ecommerce
..อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงาน
 • ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า พนักงาน
 • จัดระบบให้กับสินค้า และจัดการคลังสินค้า เพื่อให้เป็นมาตราฐาน และใช้งานง่าย
 • โปรแกรมสำหรับคำนวณราคาสินค้า หรือบริการ พร้อมออกใบกำกับภาษี
 • พัฒนาโปรแกรมสู่ระบบเครือข่ายทั้ง Intranet และ Internet
..อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
 
จำหน่าย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • จำหน่าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
 • ซ่อมบำรุง ตรวจเชคเครื่องทั้งในและนอกสถานที่
 • ประกอบ และ Upgrade เครื่องตามความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟแวร์ และจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์
..อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
 
ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่าย
 • ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
 • ดูแล ตรวจเช็คปัญหาในระบบเครือข่าย
 • ช่วยเหลือในการติดตั้ง Server เพื่อใช้ในการควบคุมเครือข่าย
 • จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายทั้ง LAN และ Internet
..อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ | ปรึกษาพัฒนาระบบงาน | จำหน่ายและซ่อมบำรุง | ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย | ติดต่อเรา
  © Copyright 2004-2012 All rights reserved. Designed by BayNetty Computer   Email : info@bncomtech.com