Software Solution & Consultant หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
   

 
B.N. COMTECH จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนาระบบรุ่นใหม่ และทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต, อีคอมเมอร์ส, ออกแบบฐานข้อมูล, ระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบงาน ตลอดจนจัดจำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
เราผลิตผลงานคุณภาพทั้งในรูปแบบซอร์ฟแวร์ (Software) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เช่น PHP, Flash, Java, Visual basic และ Mysql database อีกทั้งให้บริการจำน่ายและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด นอกจากนี้ยังรวมถึงงานออกแบบและติดตั้งเครือข่ายด้วยทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จ โดยพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังผลงานและความภาคภูมิใจของท่าน

บริการของเรา
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการ ขยายโอกาสทางการตลาด และพัฒนาสู่ Ecommerce
  • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงาน เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ลดภาระการใช้แรงงาน พร้อมทั้งพัฒนาองค์กร
  • ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่ายทั้ง Intranet และ Internet
  • จำหน่าย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • จัดทำสื่อการสอน และมัลติมีเดียส์ เพื่อใช้ในงานพัฒนาบุคคลากร
  • มัลติมีเดียส์สำหรับงานเปิดตัว และแสดงสินค้า(Presentstion)

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ | ปรึกษาพัฒนาระบบงาน | จำหน่ายและซ่อมบำรุง | ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย | ติดต่อเรา
  © Copyright 2004-2012 All rights reserved. Designed by BayNetty Computer   Email : info@bncomtech.com