Software Solution & Consultant หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
   


B.N. COMTECH บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ โดยเราจะแนะนำวิธีการ ช่วยเหลือจัดทำ และอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรของคุณ หรือหากคุณต้องการโปรแกรมการใช้งานที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับหน่วยงานของคุณ เราก็สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมได้ตามที่คุณต้องการ

ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และพนักงาน
หากปัญหาเรื่องข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และพนักงานเป็นเรื่องยุ่งยากของท่าน เราสามารถที่จะช่วยพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดระบบให้กับสินค้า จัดการคลังสินค้า จัดการข้อมูลพนักงาน ค้นหาและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นระบบมาตรฐาน

พัฒนาโปรแกรมสู่ระบบเครือข่ายทั้ง Intranet และ Internet
การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลคงจะสะดวกกว่าเดิมหากมีระบบเครือข่ายเข้ามาช่วย สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในบริษัทมีหน้าที่ทำงานและส่งข้อมูลทั้งหมดมายัง Server จึงทำให้สามารถเรียกดูขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาและเป็นระบบมากขึ้น งานจากทุกแผนกจะถูกประมวลผลโดยไม่มีการตกค้าง ผู้บริหารจะทำการตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ๆ


ระบบงานที่ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารคลังสินค้า (Stock Management System)
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVASCRIPT
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการ

 • บริหารและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และป้องกันจำนวนสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบปริมาณของสินค้าเข้าออกได้ตลอดเวลา พร้อมติดตามการขายสินค้า และระบบรายงานในการติดตามการออกใบแจ้งหนี้
 • ระบบติดตามการสั่งของจาก Supplier ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
 • ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับยอดขายตามประเภทสินค้า แยกตามลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ขาย
ระบบ E-commerce สำหรับขายสินค้าให้กับสมาชิก (ธุรกิจขายตรง)
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVASCRIPT
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการ

 • ระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นระบบอีคอมเมอร์สสมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลสินค้า และรายละเอียดสมาชิกทั้งหมดได้
 • ระบบคำนวณยอดสั่งซื้อสินค้าสำหรับสมาชิก พร้อมทั้งประเมินผลการคำนวณโบนัส และรายได้ต่าง ๆสำหรับสมาชิก
 • ระบบรายงานยอดซื้อขายสินค้า แยกตามประเภทสินค้า หรือตามข้อมูลลูกค้า
ระบบจัดการข้อมูลการตรวจสภาพรถยนต์
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual BASIC, Crystal Report
ระบบปฏิบัติการ : Window XP
ระบบฐานข้อมูล : Microsoft Access

รายละเอียดของโครงการ

 • ระบบคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์
 • ระบบติดตามลูกค้า ในการเรียกรับบริการ โดยคำนวณจากวันที่รับบริการในแต่ละครั้ง แล้วแแกจดหมายแจ้งเตือนลูกค้า
 • ระบบคำนวณรายรับ รายจ่าย โดยสรุปเป็นยอดรายรับแยกตามวันเวลา หรือ แยกตามลักษณะประเภทรถยนต์
ระบบจัดการข้อมูลสินค้า และติดตามหนี้ค้างชำระ
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVASCRIPT
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

รายละเอียดของโครงการ

 • ระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ให้กับสมาชิก ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลสินค้า และรายละเอียดสมาชิกทั้งหมดได้
 • การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการบริหารยอดขายของสินค้าแต่ละประเภท
 • ติดตามหนี้คงค้างชำระสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบเครดิต พร้อมทั้งออกรายงาน และใบแจ้งการชำระหนี้
 • รายงานผลกำไร ยอดรายรับ รายจ่ายในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยสรุปแยกตามสินค้า ประเภทลูกค้า
ระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และต่ออายุสมาชิก
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVASCRIPT
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Oracle

รายละเอียดของโครงการ

 • ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประมวลผลว่าจะทำการรับสมัครสมาชิกหรือไม่ และจัดอยู่ในสมาชิกหมวดหมู่ใด
 • ทำการคัดแยกสมาชิกตามประเภท และจัดลำดับตามความเหมาะสม
 • ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก และแจ้งเตือนโดยการออกเอกสาร และอีเมล์เมื่อสมาชิกกำลังจะหมดสภาพ
 • ทำการประกาศการจัดสอบเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก และประเมินผลก่อนทำการเลื่อนระดับ พร้อมทั้งส่ง sms และอีเมล์แจ้ง กำหนดการสอบต่าง ๆ
 • รายงานผล และสรุปข้อมูล พร้อมทั้งประเมินผลการดำรงสมาชิกภาพของสมาชิกแต่ละบุคคล หรือแต่ละประเภท
ระบบสั่งจองและเรียกชำระราคาค่าหุ้น
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual BASIC, Crystal Report
ระบบปฏิบัติการ : Window XP
ระบบฐานข้อมูล : Microsoft Access

รายละเอียดของโครงการ

 • ตรวจสอบและวิเคาราะห์ข้อมูลของระบบการสั่งจองหุ้น โดยแยกหุ้นและลูกค้าออกเป็นประเภทต่าง ๆ
 • ระบบตรวจสอบสถานะการจองหุ้น และยอดชำระของผู้ซื้อหุ้นแต่ละราย
 • ทำการประเมินผลกำไร ขาดทุนในการซื้อขายหุ้นในแต่ละครั้ง รวมถึงวิเคราะห์ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
 • สรุป และรายงานผลของการซื้อขายหุ้นในแต่ละตัว หรือแต่ละบุคคล
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ | ปรึกษาพัฒนาระบบงาน | จำหน่ายและซ่อมบำรุง | ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย | ติดต่อเรา
  © Copyright 2004-2012 All rights reserved. Designed by BayNetty Computer   Email : info@bncomtech.com